82595 pasodintų medelių
MAKING THE WORLD GREENER TOGETHER
Daugiau informacijos
Canada01Canada02Canada03Canada04Canada05

Šis sūrio gamybos fabrikas užima 390 kv. m. plotą ir yra išsidėstęs Ontarijo provincijoje princo Edvardo apylinkės vaizdingame žemės ūkio kampelyje. Tai karštas ekologijos racionalumo šalininkės, susižavėjusios pieno produktais, kūrinys. Dėl daugelio projektų, skirtų racionaliam gamtos išteklių naudojimui, fabrikui buvo suteiktas platininis LEED sertifikatas.

Pačiame Ontarijo sviesto ir sūrių gamybos centro širdyje, vaizdingame Princo Edvardo apylinkės žemės ūkio kampelyje įsikūręs „Fifth Town“ sūrių gamybos fabrikas, tapo puikiu ekologiškai švarių ir racionalių technologijų įdiegimo pavyzdžiu žemės ūkyje.

Sūrių gamybos fabrikui „Fifth Town“, kurio savininkė yra ekologinio stabilumo pasekėja Petra Kuper, suteiktas platininis sertifikatas pagal reitingo sistemą „Pirmavimas energetiniame ir ekologiniame projektavime“ nominacijoje „Naujoji statyba“ (LEED – NC).

Projektas

Negyvenamiesiems pastatams tenka daugiau nei trečdalis energijos suvartojimo (jie suvartoja beveik tiek pat žaliavos). Be to, jie atsakingi už beveik trečdalį visų šiltnamio efekto suvartotų išmetamųjų dujų.

Poniai Kuper buvo svarbu pademonstruoti ekologišką racionalumą kuo daugiau naudojant ekologiškai švarias technologijas ir naujoves kompleksinės ir sisteminės prieigos metodu. Siekdami gauti LEED sertifikatą iš įmonės „Lapointe Architects“, sūrių gamybos fabriko „Fifth Town“ dizaineriai iškėlė uždavinį – įgyvendinti konstrukcines sistemas, užtikrinančias palankiausius ekonominius ir ekologinius rodiklius.

Vienas svarbiausių veiksnių, į kurį reikėjo atsižvelgti statant, buvo atskirti patalpas su ypatingomis klimato sąlygomis, šiltas ir drėgnas iš vienos pusės ir šaltas bei sausas iš kitos. Tinkamai neišsprendus šios problemos, sienose kauptųsi kondensatas ir susidarytų pelėsis.

Ekologiškai švari statyba

Įmonės „Lapointe Architects“ dizaineriai apsvarstė ir įvertino daugybę ekologiškai švarių statybinių medžiagų, galinčių užtikrinti energijos efektyvumą ir ilgaamžiškumą, turinčių mažiausią poveikį aplinkai. Be to, gaminiai buvo vertinami pagal tokius kriterijus, kaip investicijų atsiperkamumas ir atitiktis LEED standartams. Šiuos reikalavimus labiausiai atitiko šilumą izoliuojančios purškiamosios Icynene putos.

Statybininkai, kurdami energetiškai veiksmingą erdvę, atkreipė dėmesį į konstrukcijos sandarumą. Prieš purškiant putas ant statramsčių, buvo naudojama 0,15 mm storio polietileninė garsą izoliuojanti plėvelė. Padidinus statybinių konstrukcijų ilgaamžiškumą, sukūrus sveiką pastato aplinką ir sumažinus drėgmės atsiradimo tikimybę bei pašalinus pelėsio ir rasos susidarymo galimybes, buvo išspręsta perteklinės drėgmės problema.

Uždėjus garsą izoliuojančią plėvelę, vietinis licenciją turintis įmonės Icynene rangovas užpurškė Icynene H2Foam lite putų sluoksnį, kurio šiluminės varžos koeficientas tarp prekybos salės išorinių sienų ir antrojo aukšto biuro patalpų sienų statramsčių buvo R20. Be to, putas purškė tarp grindų, skiriančių biurus nuo sūrio gamybos patalpų, sijų, ant pertvarų garsui izoliuoti, putų sluoksnio koeficientas R12, taip pat ant grindų ir stogo sijų, putų sluoksnio šiluminės varžos koeficientas R40.

Icynene putos, užpurkštos ant lubų, skiriančių gamybos zoną nuo viršuje esančių biuro patalpų, atliko oro užtvaros funkciją, todėl sumažino oro pritekėjimą iš šiltų ir drėgnų gamybinių patalpų į vėsias biuro patalpas. Putos ne tik sumažino kondensato atsiradimo tikimybę, bet ir užtikrino garso izoliaciją.

Be purškiamųjų šilumą izoliuojančių Icynene putų, dizaineriai numatė sumontuoti ir geoterminės šilumos siurblį, kuris naudoja šilumą iš grunto, 9,4 m2 ploto saulės baterijų sistemas, 10 m vėjo jėgaines ir naudoti didelę dalį perdirbtų statybinių medžiagų. Paskutinieji energijos suvartojimo modeliai rodo, kad 84 proc. sumažėjo šildymo ir vėsinimo sąnaudos, palyginti su panašiais pastatais, suprojektuotais pagal Kanados įprastą nacionalinį energetinį kodeksą.

Rezultatas

Apšiltinimas purškiamosiomis šilumą izoliuojančiomis Icynene putomis buvo baigtas 2008 m. vasario mėn. Greitai po jo buvo užbaigta ekologiškai švaraus sūrių gamybos fabriko statyba.

Purškiamosios šilumą izoliuojančiosios Icynene putos gerokai padėjo sūrių gamybos fabrikui „Fifth Town“ gauti platininį LEED sertifikatą.

Dėl šilumą izoliuojančiųjų Icynene putų įvairiose konstrukcijos vietose pavyko padidinti pastato energijos efektyvumą ir visiškai neleisti prasiskverbti orui bei sumažinti anglies dioksido dujų išmetimą. Dėl šilumos izoliacijos „Icynene“ buvo suteikti balai keturiose iš šešių sertifikavimo LEED programos kategorijose, būtent, „Naujovės ir dizainas“, „Energija ir aplinka“, Medžiagos ir ištekliai“ ir „Aplinkos kokybė pastate“.

Icynene šilumos izoliacija turėjo įtakos ekologiniam fabriko „Fifth Town“ dizaino aspektui. Jos papildė kitas sistemas sumažindamos anglies dioksido išmetimą į aplinką ir sukūrė sveikesnę pastato aplinką, užtikrindamos atitiktį platininio sertifikato LEED reikalavimams.

Francis Lapointe, įmonė „Lapointe Architects“.

Laikoma, kad sūrių gamybos fabrikas „Fifth Town“ – tai vienintelė pieno gamykla Kanadoje, kuri yra sertifikuota pagal LEED programą, ir vienintelė iš visų šalies pramonės šakų, gavusi platininį LEED sertifikatą.

Netrukus po fabriko atidarymo ponia Kuper ir jos kolegos įvertino, kad gerokai sumažėjo išlaidos už energiją tik pačiame pastate. Kalbant ekologiškai suprantama kalba, pavyko 23 t sumažinti dėl šiltnamio efekto susidarančių dujų išmetimą. Tai prilygsta penkių automobilių išvedimui iš eksploatacijos. Vertinimo požiūriu, šis skaičius galėtų būti dvigubai didesnis, įdiegus kitas ekologiškas sistemas, pavyzdžiui, saulės energiją ir biologinius durpynus.

Ponios Kuper ekologinio racionalumo koncepcija pasirodė itin sėkminga ne tik įmonės eksploatacijos, bet ir išskirtinės kokybės pieno produktų gamybos požiūriu. Vien tik 2008 m. sūrių gamybos fabrikas „Fifth Town“ gavo 20 apdovanojimų už asortimento įvairovę, o nuo 2009 m. jis laimėjo dar 27 premijas

Kiti projektai

Pristatome trumpą mūsų paskutinių projektų apžvalgą

Icynene Lietuva